Hartkorn 2.3.3.2
Stuehus 6 fag lang. Vestre længe 8 fag. Nordre længe 8 fag. Østre længe 10 fag.
Ejendommen kaldtes ”Bryggerens borg”
Her boede Jens Sørensen sammen med sin kone Kiersten Jensdatter og 2 børn. Han var også kendt som Jens Gunni. Skrædder Jens Bruun boede på denne matrikel i 1840.