Fæstegård ejet af Meilgaard gods. På denne matrikel lå møllen i Hemmed. Det var en vandmølle.
Hartkorn 1.2.2.½ ifølge sogneprotokollen.Stuehus 8 fag bindingsværk med stråtag.
Nordre længe 11 fag. Søndre længe 12 fag.

1779:
Den 31 marts 1779 fik Niels Ravsbech Mammen fæstebrev på møllen. Han var købmand fra Randers.
1781:
Den 6 januar 1781 fik Jens Sørensen Søndergaard fæstebrev på møllen. Han var tidligere ladefoged på Meilgaard.
1812:
Den 21 februar 1812 fik Søren Jensen Søndergaard fæstebrev på møllen. Han kaldtes også Søren Jensen Møller.
Ved folketællingen i 1840 boede han her sammen med sin kone Anna Marie Hansdatter og 3 børn.