Ejer: Mejlgård Gods

Bruger: Lars Jørgensen

4 td – Sk 3 Fk 1 3/4 Alb

Hartkorn 2.3.3.2

Stuehus 1 fag lang. Tilbygning mod vest 6 fag lang. Tilbygning mod øst 6 fag lang.

1834: Her boede fæstebonden (Laurs) Lars Jørgensen og hans kone Ane Nielsdatter sammen med 2 døtre og tjenestekarlen Søren Christensen. Senere i 1845 boede de hos datteren Ane Marie Laursdatter og svigersønnen Søren Christensen som nu havde overtaget gården.