Hartkorn -.2.3.3/7
Et hus i øst og vest 11 fag lang.
Niels Thustrup – fæster til Mejlgaard i 1834. Den tidligere fæster var Søren Quist