Fæstegård ejet af Meilgaard gods.
Hartkorn 2.3.3.2 ifølge sogneprotokollen.
I 1787 boede Bertel Marcussen og Anne Marie Christensdatter på denne gård sammen med hendes 2 børn Anders Rasmussen og Bodil Rasmusdatter fra hendes første første ægteskab med Rasmus Albrecht.
I 1801 boede Søren Jensen Østermand her sammen med sin kone Bodil Rasmusdatter ( som var datter af den forrige fæster) og sønnen Bertel Sørensen .Han fik fæste på ejendommen den
Den 5/9-1836 fæstede sønnen Bertel Sørensen derefter gården og boede her sammen med sin kone Birthe Cathrine Nielsdatter og 3 børn.