Gammel hartkorn : 5.3.2.1½
Ny hartkorn : 6.0.0.½
Skovskyld: 0.1.0.0
Ejer: Benzon gods.
Ejendommens areal er 3.577.690 Kvadratalen svarende til 255,6 Tønder land.

1723: Fæster Jens Pedersen Juel fra 26 juni 1723 til 26 august 1763.
1763: Fæster Jens Mikkelsen fra 26 august 1763 til 17 marts 1810.
1810: Mikkel Jensen (1773-1841) fæstede gården fra 17 marts 1810.
Faderen Jens Mikkelsen havde haft gården i fæste indtil 1810.
Han blev gift med Dorthe Sørensdatter den 3 november 1809 i Karlby kirke, og de fik 4 børn, hvoraf det ene barn døde under fødslen. Han døde den 13 august 1841.

1843: Jens Mikkelsen, søn af den forrige fæster fik fæstebrev på ejendommen den 11 oktober
1843. Fæstet sluttede den 31 december 1851.
1851: Fæster Hans Nielsen Allelev fra 31 december 1851 ….

.