Beskrivelse af matriklerne i Emmedsbo by indtil 1845

Link til Grenaa – Ebeltoft branddirektorat – Emmedsbo begynder ved AO59.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186676#186676,31640003

Link til forsikringsprotokollen for Hemmed/Emmedsbo begynder ved AO25
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186666#186666,31637358

Emmedsbo by har 13 matrikelnumre, og disse er opgjort til et samlet gammel hartkorn på 27 tønder 4 skæpper 2 fjerdingkar 2 album. (27.4.2.2)
Ny hartkorns opgørelse: 39 td.1 skp. 1 fjk. 2 album (39.1.1.2) Dette er opgjort omkring 1837.

1 tønde = 8 Skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album.

Hartkorn, 1662-1903 det officielle grundlag for jordvurdering i Danmark og dermed for de derpå hvilende skatter. Hartkorn betyder oprindelig hårdt korn, dvs. rug og byg. En tønde hartkorn svarede til værdien af en tønde rug eller byg eller til to tønder havre.

Alle matrikler undtagen matrikel nr. 11 var fæstegårde under grevskabet Scheel fra 1725 til 1823 da grevskabet blev nedlagt. I 1829 blev Benzon familien ejer af godset og oprettede stamhuset Benzon gods. Ejerskabet varede indtil 1944.