Matr. 20: Ejer: Lodsejerne
Bruger: Byens Beboere
Hartkorn: 1 fk. 1 ¾ alb