Matr. 14: Ejer Mejlgaard Gods
Bruger: Hendrich Christensen
Hartkorn: 2 Sk ¾ Alb