Matr. 13: Ejer: Mejlgaard Gods
Bruger: Knud Knudsen
Hartkorn: 1 Sk 2 Fk 2 ½ alb.