Skifte for Mette Sørensdatter, død i Ebdrup 4. Jan. 1832.

Skifteprotokol for Djurs Sønder Herred 1829-1834, side 286b.

No. 1 Afgjort

Aar 1832 den 4. Januar anmeldte Gaardmand Søren Sørensen af Ebdrup at Opholdskone Mette Sørensdatter ibd. er 82 Aar gl. er død i Gaar Aftes – Den Afdøde har 2de Gange været gift men efterlader aldeles ingen livsarvinger, derimod skal hendes efterlevende Mand Clemmen Christensen og Anmelderen ifølge Contract beholde dets fælleds Boe uden Skifte, hvilken Contract Anmelderen blev paalagt at forevise saa snart muligt.

Seidelin                                                    Søren Sørensen  m.f.P.

Side 300

No. 1                                   1832

Aar 1832 den 20 Marts mødte Gaardmand Søren Sørensen af Ebdrup op i Anledning af Mette Sørensdatter dødsfald foreviste den med hendes Mand Clemmen Christensen den 29. Mai 1829 oprettet og den 29 Juni næstefter,  samt 20 December 1830 tinglæst Opholds contract og Skjøde, ifølge hvis Indhold den Afdøde intet efterlader at holde  Skifte over.Contracten blev ?ratucanten tilbageleveret.

Seidelin                                                    Søren Sørensen                                                                                                                                                                                                  m.f.P