Skifte for Karen Nielsdatter, død i Ebdrup 9. Jan. 1848.

Skifteprotokol for Djurs Sønder Herred 1841-1855, side 308b.

Nr. 6.

Aar 1848 den 10 Januar anmeldte Indsidder Hendrick Sørensen af Ebdrup at hans Kone Karen Nielsdatter ibd 21 Aar gl er død igaar. Den Afdøde har kun været givt med Enkemanden og efterlader med ham en Datter udøbt. – Enkemanden begjærer Skifte holdt.

Mygind         Hænrich Sørensen

Side 312:

Aar 1848 den 15 Februar blev Skiftet efter afdøde Karen Nielsdatter, Indsidder Henrich Sørensens Hustrue af Ebdrup, foretaget til Slutning efter Enkemandens Begjæring af Skifteforvalteren const. By og Herredsfoged Mygind paa Herredscontoiret i Ebeltoft i Overværelse af underskrevne Vidner. Enkemanden og Formynderen Gaardmand Peder Pedersen af Colind vare mødte, og enige i Boets Værdi ??? ?? ??? saaledes:

 1. Afdødes fædrene Arve efter thinglæst ???? af 15 Novbr 1845 hos Moderen endnu indestaaende og tilgode                                                                                                                                                                            440 Rd 40½ S
 2. ??? af Løsøre og ???? efter bemeldte Skifte ??? hos Moderen Niels Hansens Enke af Ebdrup af Værdie 154 –
 3. Da Ægtefolkene vare Indsidder hos Moderen og Svigermoderen bemeldte N. Hansens Enke er Deres Indboe højst ubetydelig og ikkun bestaaende af Mandens Kiste og Skab af Værdi                                                               8 –

.                                                                                                                                                                                              ——————-

.                                                                                                                                                                        I alt                602 – 40½ S

Af Gjæld hæfter intet paa Boet og paa Begravelses Omkostninger hæfter intet renoncerede Enkemanden.  Imod Rigtigheden af denne Angivelse om Boets Forfatning havde Skifteretten ingen Tvivl, eller rettere intet at erindre. Skiftet blev derefter overensstemmende hermed opgjort og bliver:

.                                                                                              Indtægt.

Boets Tilgodehavende og øvrige Værdi som ??? ??? tilsammen                                                                        602 Rd 2 M 8½ Sk

.                                                                                                Udgivt

Dette Skiftets Omkostninger som er:

 1. Skiftesallarium                                                                                   6 Rd 3 M –
 2. Skiftebrevets Beskrivelse 1 Ark og Bekræftelsen                        1 – 2 – 2
 3. 20 pro ct deraf                                                                                     1 – 3 – 7
 4. Revisionscontoiret                                                                             2 – 1
 5. 20 proct deraf                                                                                      –     2 – 10
 6. Stempelpapir til Skiftebrevet nr. 8 1 Kl                                         4 – 4
 7. En Skifteindkaldelse                                                                           –     1 – 4
 8. Vidnerne                                                                                               2                                                                      18 Rd 5 M 7 Sk

.                                                                                                                                                                                     —————————

.                                                                                                                                            Igjen Beholdning            583 Rd 3 M 1½ Sk

Deraf erholder Enkemanden det halve Beløb som sin Boeslod med                                                                  291 – 4 – 8 ¾

Den anden halve deel ligeledes                                                                                                                                   291 – 4 – 8 ¾

Hvori afgaar ½ proct Afgift efter Frd 8 Feb 1810                                                                                                          1 – 2 – 12

.                                                                                                                                                                                             ——————–

.                                                                                                                                                                     Igjen          290 Rd 1 M 12 ¾ Sk

Deeles saaledes:

 1. Enkemanden tager ??? efter Frd 21 Maj 1845 ?? ¼ Deel                                                                                  72 – 3 – 7 ¾

.                                                                                                                                                                                                 ———————-

Resten                                                                                                                                                                             217 Rd 4 M 5 Sk

 1. tilfalder Datteren Karen Hendrichsdatter 6 Uger gl i Mødrende Arv.

Enkemanden erklærede at ville forhøie denne Arv til 250 Rd samt desuden at ville tillægge den Umyndige i Gave: 1 Sengested med Omhæng, 3 Dyner 2 Puder og 2 Par Lagner til 50 Rd, 1 Dragkiste til 8 Rd, 1 Standkiste til 5 Rd, 1 Hest til 60 Rd, 1 Koe til 20 Rd, 4 Faar til 10 Rd, 2 ??? til 1 Rd, og frit Bryllupsgilde, for hvilket alt Arv og Gave den Umyndige erholder samme Sikkerhed som Boet har, ret tinglæst Skifte??? efter afdøde Gaardmand Niels Hansen af Ebdrup af 15 Novbr 1845, der for Afdødes Vedkommende staar uudslettet for fædrene Arv 440 Rd 40½ Sk og en Gave, hvorom dette bliver at meddele fornøden Paategning. Det overblevne af sidstmeldte (Afdødes) Arv tilfalder selvfølgelig Enkemanden. –                     Skiftet dermed sluttet og underskrevet efter at Skifteomkostningerne var betalte.

 

Mygind

Hænrich Søren Sen            Peder Pedersen Colind

 

Som Vidner.