Skifte for Hans Sørensen Thuesen i Ebdrup, død 2. sep 1825.

Skifteprotokol for Djurs Sønder Herred 1824-29, side 103b:

No 87. Afg[jort]

Aar  1825 d 3 Septbr anmeldte Udflytter Niels Hansen af Ebdrup, at Opholdsmand Hans Sørensen 78 Aar gammel er død i Nat.

Anmelderen foreviste Opholdscontract hvorefter den Afdødes Efterladenskaber tilfalder ham som er hans Søn. Foruden ham efterlod den Afdøde  en Søn Søren Hansen og en Datter og en Datter Ane gift med Jens Andersen som begge intet fordrede. At den Afdødes Efterladenskaber ei er 100 Rd Sølv værd forsikkrer Anmelderen under Eds Tilbud

Stockfleth        Niels Hansen mfp