Kraghøjvej 10

 

Matr. 25f

19/06 1854 Henrich Offersen, 1774, Grund

15/01 1855 Niels Offersen

2/12 1867 Christopher Jensen

09/02 1869 Christian Andersen, 23/03 1833

FT 1870 lejer Poul Christian Axelsen, 27/03 1837

03/03 1872 lejer Jens Rasmussen

14/06 1875 enke Mette Marie Petersdatter, 29/11 1834

FT 1880 lejer Niels Chr. Borup, 16/01 1825

30/11-1894 datter Jensine Poulline Borup, 01/09 1861

1904 Jens Chr. Nielsen, 1924

09/11 1908 Peter Møller,

FT 1911 Rasmine Kirstine Sørensen, 23/03 1871

07/11 1941 Jens Peter Karl Leon Hansen, 14/06 1916

29/09 1957 forældre Rasmus Nielsen Hansen, 12/10 1889

Hus 3 Fag med Grund og Gaardplads solg fra Matr. 25C

Parcel med 3½ Fag og 299 m²

 

1842-1899

 

Matrikelkort 1854 – 1887

 

19/06 1854 køb Grund

Heinrich Offersen, 1774
Ane Marie Nielsdatter, 1772, Ebdrup

15/01 1855 køb

Niels Offersen
Ane Marie Nielsdatter, 1782, Skarresø

barn
Niels Offersen Nielsen

26/06 1862 køb Skjøde med særlig servitutter.

Iflg. Skjøde 26/06 1862 ved Skorstenen forbeholdes en 3 m. bred Gang langs Huset til en fælles Brønd. Eieren og efterfølgende Eiere af den tilbageværende Del af Matr. 25c, hvorfra Matr. 25f er udstykket, forbeholdendes Ret gennem den solgte Have til nord, herfra liggende toft.

28/12 1867 køb

Christopher Jensen,
Overtager ½ fag huustømret tilbygning

09/02 1869 køb bor ”Christiansmindegaard”Astrupvej 34, Ebdrup
Gaardejer Christian Andersen, 23/03 1833, Gravlev

FT 1870 lejer
Glarmester Poul Christian Axelsen, 27/03 1837, Dronninglund, Hjørring
Anna Dorthea Brønnum, 17/03 1846, Vor Frue, Aarhuus

barn
Juliane Johanne Sofie Axelsen, 21/10 1871, Ebdrup

03/03 1872 rejser til Feldballe

14/06 1875 køb
enke Mette Marie Petersdatter, 29/11 1834
Hus 3 Fag m/ Grund og Gaardsplads ifølge fra Matr. 25 C med.
Ved Indenrigsministeriets udstykningsskrivelse af 22/09 1888 er Ejendommen en Del af Matr. 25i som Matr. 25f

FT 1880
Niels Christian Borup, 16/01 1825, Grenaa, †13/10 1896 Ebdrup Kirke
Inger Marie Laursdatter, 13/08 1829, Hyllested, †17/05 1900

barn
Marianne Borup, 23/09 1854, Thiirstrup, † 26/05 1937
Laura Nielsen Borup, 30/10 1859, Ildbjerggaard, Nødager
Christen Iskildsen Borup, 01/04 1868, Maarupvad, Nødager
Laurs Poulsen Borup, 16/03 1871, Krarup, Nødager

Matrikelkort 1887 – 1959

Aftalt for Kjøberen.

Grund og Paracellen Matr. 25c.en 7fags Huus, bortsolgt med aarlig Afgift 48 Pund, med Ret til Ind og Udgang og Kjørsel gjennem Port til Stedet, Matr. 25e og Matr. 25d
Eieren har Ret til Pacage over Matr. 25e og Matr.25f til en paa Matr. 25f værende Brønd og til Benyttelse af denne imod at deltage i Vedligeholdelse af denne. Eieren har Ret til.
25g og 25h udstykket fra 25c den 23/03 1889, 25d og g og h har ret til passage over 25e og 25f og til en på 25f værende Brønd imod at deltage i Vedligeholdelsen af bemeldte Brønd

FT 1890

Niels Christian Borup, 16/01 1825, Grenaa
Kirsten Inger Marie Larsdatter, 13/08 1829, Hyllested

barn Laura Nielsen Borup, 30/10 1859, Ildbjerggaard, Nødager
† 02/06 1920 Tuberculosehospital, Ebeltoft,
Alderdomsunderstøttet af Ebdrup
beg. 06/06 1920 Ebdrup Kirkegaard
(enke efter afdøde Rasmus Peter Nielsen af Maarup)
Jenssine Poulline Borup, 01/09 1861, Elsted
Manufakturhandler af Ebdrup i Sparekassehuset, Astrupvej 42
† 14/07 1948 Kolind Alderdomshjem, beg. 19/7 1948 Ebdrup Kirkegaard

Christen Eskildsen Borup, 01/04 1868, Kraup, Nødager
Laurs Poulsen Borup, 16/03 1871, Maarupvad, Nødager

30/11-1894 køb

Væverpige Jenssine Poulline Borup, 01/09 1861, Elsted, Aarhus
(forældre Niels Christian Borup, 16/01 1825, Grenaa
og Inger Marie Larsdatter, 13/08 1829, Hyllested)

Brugs og benyttelsesret af ejendom for Niels Christian Borup og Inger Marie Larsdatter deres livstid
Eieren har Ret til Pacage over Matr. 25e til Matr 25f til en Fælles værende Brønd og Benyttelse af denne imod at deltage i Vedligeholdelse af samme.

19/09 1904 flytter til Astrupvej 42, Ebdrup
Søstrene Borup, flytter til Astrupvej 42, Ebdrup

09/11 1908 køb

Peter Møller 9/11 1908
som hæftelse under 25b

FT 1911
Enke den 29/05 1909, fra ”Østervang” Ebdrupvej 22, Ebdrup
Enke Rasmine Kirstine Sørensen, 23/03 1871, Koed, †20/08 1936

barn
Mette Kristine Pedersen, 28/01 1901, Koed
Peter Broberg Pedersen, 01/07 1903,Ebdrup
Marie Jensine Pedersen, 08/06 1905, Ebdrup
Petra Pedersen, 17/07 1907, Ebdrup
Svend Aage Pedersen, 11/09 1908, Ebdrup
Jørgine Pedersen, 15/08 1909, Ebdrup

Slægtning Mette Marie Sørensen, 23/06 1851, Koed

24/04-1924 køb
Marinus Gaardsted (skifteskøde) (bor Frellingvej 33)
Søster og mand flytter ind.(Line Hougaard)

Matrikelkort 1928-1940

 

07/11 1941

Jens Peter Karl Leon Hansen, 14/06 1916, Mørke
Petrea Marie Pedersen, 12/08 1915, Sundby
Barn
dødfødt † 11/07 1941, Ebdrup
Villy Rasmus Hansen, 02/04 1944, Ebdrup
Jytte Hansen, 01/11 1946, Ebdrup, † 15/05 1948
Jytte Kirsten Hansen, 19/02 1949, Aarhus
Minna Antoinette Hansen, 19/02 1949, Aaarhus

29/09 1957 flytter til Kraghøjvej 2, Ebdrup

Jens Peter Karl Leon Hansen, 14/06 1916, Mørke
Petrea Marie Pedersen, 12/08 1915, Sundby
Barn dødfødt † 11/07 1941, Ebdrup
Villy Rasmus Hansen, 02/04 1944, Ebdrup
Jytte Hansen, 01/11 1946, Ebdrup, † 15/05 1948
Jytte Kirsten Hansen, 19/02 1949, Aarhus
Minna Antoinette Hansen, 19/02 1949, Aaarhus

 

Matrikelkort 1956 – 1996

 

29/09 1957 køb

Rasmus Nielsen Hansen, 12/10 1889, Nødager
Sørine Kirstine Pedersen, 24/01 1896

Matrikelkort 1980-2001

 

 

17/02 1913 køb Matr. 25e Matr. 25f Matr. 25h Matr. 25i

snedker og tømmer Jens Andreas Jensen, 29/12 1885, Aarhus
Helen Karoline Marie Andreasen, 21/11 1889, Hyllested

barn
Maja Jensen, 03/05 1914
slægtning Marie Andreassen, 23/09 1845,
logerende Kirstine Jensen, 26/08 1881
Samlet til Matr. 25c