Projekt Ebdrup – Væverfamilierne

I folketællingen 1834 dukker væverfaget op. Det er uvist om faget mon ikke tidligere har været på egnen.

Fra perioden 1834 til 1860 er der en ret stor del af familierne i byen der er etableret i væver- og skrædderfaget. Måske der har været produktion til slottene Gl. Ryomgård, Gl. Estrup, Rosenholm?

Det må have været småproduktioner ved at det ikke har været mange ansatte i de enkelte familier.

  • 1834 – 2 væverfamilier og 1 skrædderfamilie
  • 1840 – 2 væverfamilier og 2 skrædderfamilier
  • 1845 – 2 væverfamilier og 1 skrædderfamilie + 2 spindersker
  • 1850 – 4 væverfamilier og 1 skrædderfamilie
  • 1860 – 4 væverfamilier

 

Familien Hans HansenAnders Sørensen – FT 1834/FT 1840/FT1845/FT1850/FT1860

Hans Hansen er 46 år og noteret som væver i FT 1834. I FT 1840 er husstanden udvidet med hans datter Ane Marie Hansdatter som væverpige. Hun fremgår ikke i FT 1834 og må antages ikke at have været hjemmeboende der.

I FT 1845 har Hans Hansen fået ansat 2 væversvende. Peder Christian Rasmussen fra Ebdrup og Anders Sørensen fra Vivild. Hans Hansen er blevet enkemand og hans datter er ikke noteret som væverpige mere. Formoder hun har overtaget moderens funktion i hjemmet.

Hans Hansen datter er i FT 1850 blevet gift med væversvenden Anders Sørensen fra Vivild. De bor på samme adresse som Hans Hansen.

I FT1860 har svigersønnen Anders Sørensen overtaget faget. Hans Hansen er 72 år. Han dør den 29. september 1869.

Familien Peder Christian Rasmussen – FT1850/FT1860

Hans Hansens Væversvend Peder Christian Rasmussen bor nu hos forældrene Rasmus Andersen og Mette Kirstine Christiansdatter på boelsted nr. 28 i FT1850 sammen med hans bror Anders Rasmussen som er skrædder. Deres far lever af sin jord.

Peder Christian Rasmussen 35 år er nu noteret som husmand og væver i FT 1860 på egen matrikel. Hvis han ikke fortsat arbejder hos nu Hans Hansens svigersøn Anders Sørensen, kan han været etableret med eget væveri? Peder Christian Rasmussen er blevet gift med Ane Nielsen fra Ebdrup og de har 2 børn på 5 og 2 år.

Familien Ole Laursen/Laurs Olesen – FT 1834/FT 1840/FT1845/FT1850/FT1860

Ole Laursen er 37 år og er i FT1834 alene registreret som væver i familien. I FT1840 er sønnen Laurs Olesen på 21 år trådt til som væversvend. Ugifte Maren Nielsdatter på 27 fra Koed Sogn er i FT1845 nu flyttet ind og er væverlærling i familien. Sønnen Laurs er ikke hjemmeboende mere.

I FT1850 er Ole Laursen nu 52 år igen alene som væver i familien. Familien er nu kun på 3 personer med en hjemmeboende datter Mette Marie Olesen på 10 år.

Laurs Olesen 44 år har i FT1860 overtaget faget efter sin far Ole Laursen. Laurs Olesen er blevet gift og har 3 små børn på 5, 3 og 2 år. Han er gift med Maren Jensen fra Colind/Kolind. Det er kun Laurs Olesen der står registreret som væver. Ole Laursen og hans kone Ane Sørensdatter begge 64 år bor hos sønnen. 

Familien Anders Poulsen – FT1850/FT1860

Anders Poulsen på 38 født i Thorsager Sogn har etableret sig som væver. Han er gift med Kirsten Pedersdatter på 40 også fra Thorsager Sogn.

I begge folketællinger er Anders Poulsen alene om faget i familien. I FT1860 er de 3 i familien. Mette Marie Sørensen på 13 år født i Thorsager er blevet deres plejebarn.

Familien Frederik Sørensen – FT1834/FT1840/FT1845

42 årige Frederik Sørensen er skrædder i FT1834. Han er gift med Karen Pedersdatter på 51 og sammen har de har sønnen Palle Rasmussen på 13 år hjemmeboende. Sønnen er flyttet hjemmefra i FT1840 og de er nu kun 2 i familien. Frederik Sørensen er fortsat skrædder i en alder af 53 år i FT1845.

Familien Rasmus Poulsen Bach – FT1840

Skrædder Rasmus Poulsen Bach er 40 år og gift med Maren Christensen på 30. Sammen har de datteren Mette Johanne Rasmussen på 5 år. Ugifte Peder Poulsen Bach er skræddersvend. I øvrige folketællinger er de ikke nævnt.

Familien Jeppe Rasmussen – FT1850

Indsidder, Skrædder og Huusmand fra Colind/Kolind Sogn er 30 år. Han er gift med Christiane Hansdatter fra Hornslet Sogn. De har 1 årige Rasmus Peter Jeppesen.

Familien Hedevig Jacobsdatter  – FT1845

Hedvig Jacobsdatter på 64 er aftægtskone og enke. Hun er født i Koed Sogn. Svigerdatteren Dorthea Marie Jørgensen på 24 er gift og bor sammen med svigermoderen. Dorthea Marie Jørgensen står nævnt som Spinderske. Hende mand bor ikke på adressen. Dorthea Marie Jørgensen har datteren Severine Hedevig Jacobsen på 2 boende.

Familien Niels Boesen – FT1845

Niels Boesen er gaardmand og 31 år. Han er gift med Caroline Frederiksen på 22 fra Marie Magdalene Sogn. På adressen bor også deres søn Daniel Nielsen på 1 år. Derforuden 2 tjenestefolk. Maren Hansdatter som er enke og aftægtskone.

Derforuden bor spinderske Inger Marie Jensdatter som er ugift også på adressen. Hun fremgår ikke af de øvrige folketællinger i dette projekt.