Projekt Ebdrup – Væverfamilierne

I folketællingen 1834 dukker væverfaget op. Det er uvist om faget mon ikke tidligere har været på egnen.

Fra perioden 1834 til 1860 er der en ret stor del af familierne i byen der er etableret i væver- og skrædderfaget. Måske der har været produktion til slottene Gl. Ryomgård, Gl. Estrup, Rosenholm?

Familien Hans HansenAnders Sørensen – FT 1834/FT 1840/FT1845/FT1850/FT1860

Hans Hansen er 46 år og noteret som væver i FT 1834. I FT 1840 er husstanden udvidet med hans datter Ane Marie Hansdatter som væverpige. Hun fremgår ikke i FT 1834 og må antages ikke at have været hjemmeboende der.

I FT 1845 har Hans Hansen fået ansat 2 væversvende. Peder Christian Rasmussen fra Ebdrup og Anders Sørensen fra Vivild. Hans Hansen er blevet enkemand og hans datter er ikke noteret som væverpige mere. Formoder hun har overtaget moderens funktion i hjemmet.

Hans Hansen datter er i FT 1850 blevet gift med væversvenden Anders Sørensen fra Vivild. De bor på samme adresse som Hans Hansen.

Væversvenden Peder Christian Rasmussen bor nu hos forældrene på boelssted nr. 28 i FT sammen med hans bor Anders Rasmussen som er skrædder. Deres far lever af sin jord hvilket gør at de 2 unge mænd sandsynligvis begge arbejder hos Hans Hansen.

I FT1860 har svigersønnen Anders Sørensen overtaget faget. Hans Hansen er 72 år. Han dør den 29. september 1869.

Peder Christian Rasmussen er nu noteret som husmand og væver i FT 1860. Hvis han ikke fortsat arbejder hos nu Hans Hansens svigersøn Anders Sørensen kan han været etableret med eget væveri?