Sellilgaard / Sølillegaard
Hartkorn: 2 Td 1 Sk 2 Fk ¼ Alb
Gammel matrikel nr. 5. Gammelt hartkorn 2 Td 2 Skp 2 Alb., skovskyld 1 Sk 2½ Alb.
Areal: 891430 kvadratalen = 35,1 Ha = 63½ Td land.
Ejer og bruger 1844:  Rasmus Andersen Trold

 

N

Nuværende adresse for mat 5a: Sølillevej 2

Ejer ved udskiftningen 1799 er Ryomgård v. Henrich Muhle Hoff 
Fæster 1799: Laurs Sørensen Thuesen. Han har fæstet gården før 1787.

FKT 1787:

Lauridz Sørensen M Hosbond 34 I Første Ægteskab Bonde og Gaardmand
Maren Pedersdatter K Madmoder 32 I første Ægteskab
Peder Lauridzen M Barn 10 Ugift
Søren Lauridzen M Barn 8 Ugift
Lauridts Lauridzen M Barn 5 Ugift
Birthe Lauridzdatter K Barn 3 Ugift
Maren Lauridzdatter K Barn 1 Ugift
Jens Sørensen M Tjeneste Karl 30 Ugift

 

FKT 1801:

Laurs Sørensen M Huusbonde 50 2. Ægteskab Bonde og Gaardbeboer
Mette Olesdatter K Hans Kone 31 1. Ægteskab
Peder Laursen M Hans Børn 23 Ugift Soldat
Birte Laursdatter K Hans Børn 15 Ugift
Zidsel Laursdatter K Deres Børn 6 Ugift
Ole Laursen M Deres Børn 4 Ugift
Marie Kierstine Laursdatter K Deres Børn 1 Ugift

 

Gården købes 1806 af Laurs Sørensens søn Peder Laursen
Efter Peders død i 1824 gifter enken sig med Rasmus Andersen Trold som herved bliver ejer af gården.

FKT 1834:

Rasmus Andersen m 34 gift Gaardmand
Mette Kirstine Sørensdatter k 47 gift hans Kone
Peder Christian Rasmussen m 10 ugift deres børn
Anders Rasmussen m 7 ugift deres børn
Mette Marie Pedersdatter k 20 ugift deres børn
Søren Christiansen m 81 enkemand Aftægtsmand
Ane Kirstine Nielsdatter k 19 ugift Tjenestepige

 

FKT 1840:

Rasmus Andersen M 40 Gift Halvgaardmand
Mette Kirstine Sørensdatter K 53 Gift Hans kone
Peder Christian Rasmussen M 16 Ugift Deres barn
Anders Rasmussen M 13 Ugift Deres barn
Micheline Christensdatter K 21 Ugift Tjenestepige

 

FKT 1845:

Rasmus Andersen Trold M 44 Gift Gaardmand Skarresø S. Rand. Amt
Mette Kirstine Sørensdatteer K 61 Gift hans Kone Thorsager S. Rand. Amt
Anders Rasmussen M 18 Ugift deres Søn og Tjenestekarl her i Byen
Nicholine Christensen K 26 Ugift Tjenestepige Thorsager S. Rand. Amt
Anders Madsen M 14 Ugift Tjenestedreng her i Byen

 

1854 går Rasmus Andersen på aftægt og overlader gården til sønnen Anders Rasmussen