Ejere og brugere: Søren Sørensen – Jens Kolind
Hartkorn: 4 Sk 1 ¾ Alb