Gaardsenskjærgaard

Hartkorn 1844: 3 Td 6 Skp 1 Fk 3/4 Alb.
Gammel matrikelnr. 3, gammelt hartkorn: 4 Td – Sk 3 Fk – Alb. Skovskyld 1 Sk 2 Fk
Areal:  2658500 kvadratalen = 104,7 Ha = 190 tønder land

Ejer og bruger 1844:  Niels Hansen

Nuværende adresse for matrikel 2a: Kraghøjvej 24

Mat. 2 1844 hartkorn 3.1.1.3/4
Mat. 9 B 1844 hartkorn 0.5.1.1 ¾

Ejer indtil 1805: Palle Kragh von Hoff
Fæsteprotokol 1777-1804: Fæsteprotokol Ryomgård

Den første fæster der findes iflg. fæsteprotokol 1777 – 1804 er:
Niels Jensen Thuesen, f. ca. 1714, d. 1798, der i 1779 forlader gården og overlader fæstet til:
Hans Sørensen Thuesen  f. 1747 d. 1825

Hans Sørensen Thuesen fæster 1779 en gaard på hartkorn 5.0.0.2 7/12 af Palle Krogh Von Hoff.: Fæsteprotokol Ryomgård side 17
ved udskiftningen 1799 hartkorn 4.6.0.2 ¾: Fæsteprotokol Ryomgård side 73

Folketællingen 1787:

Hans Sørensen M Hosbonde 40 Første Ægteskab
Mette Nielsdatter K Madmoder 34 Første Ægteskab
Niels Hansen M Deres Barn 4 Ugift
Anne Hansdatter K Deres Barn 6 Ugift
Karen Sørensdatter K Tjeneste Folk 22 Ugift
Jens Rasmussen M Tjeneste Folk 36 Ugift

 

Folketællingen 1801:

Hans Sørensen M Huusbonde 55 1. Ægteskab
Mette Nielsdatter K Hans Kone 50 1. Ægteskab
Niels Hansen M Deres Børn 15 Ugift
Søren Hansen M Deres Børn 9 Ugift
Anne Hansdatter K Deres Børn 17 Ugift
Therkel Sørensen M Tieneste Karl 32 Ugift

 

Hans Sørensen køber gaarden som selveje, den 8 juli 1805 for 1100 Rdl., den har nu hartkorn 4.0.0.0 og skovskyld 0.1.2.0: Skøde- panteprotokol side 280

Sønnen Niels Hansen, f. 1783, d. 1845, køber 22 juli 1811 gaarden af sin fader for: 1100 rdl, der laves samtidig en aftægtskontrakt med faderen. Skøde- Panteprotokol side 103b

Folketælling 1834:

Niels Hansen m 51 gift Gaardmand
Mette Catrine Rasmusdatter k 36 gift hans Kone
Rasmus Nielsen m 2 ugift deres børn
Karen Nielsdatter k 8 ugift deres børn
Peder Hansen m 25 ugift Tjenestefolk
Hans Sørensen m 15 ugift Tjenestefolk
Maren Jensdatter k 28 ugift Tjenestefolk

 

Folketælling 1840:

Niels Hansen M 58 Gift Gaardmand
Mette Kathrine Rasmusdatter K 44 Gift Hans kone
Hans Sørensen M 17 Ugift Deres plejesøn
Niels Sørensen M 14 Ugift Deres plejesøn
Karen Nielsdatter K 14 Ugift Deres datter
Peder Hansen M 32 Ugift Tjenesekarl
Jensine Nielsdatter K 18 Ugift Tjenestepige

 

Folketælling 1845:

Niels Hansen M 62 Gift Gaardmand
Mette Catrine Rasmusdatter K 47 Gift hans Kone
Karen Nielsdatter K 18 Ugift deres Børn
Hansine Nielsen K 5 Ugift deres Børn
Peder Hansen M 38 Ugift deres Tjenestefolk
Hans Sørensen M 24 Ugift deres Tjenestefolk

 

Svigersønnen Henrik Sørensen, f. 1817, d. 1892, køber gården 5. feb. 1848 for 1400 Rdl. Samtidigt bliver der lavet en aftægtskontrakt med svigermoderen, Mette Katrine Rasmusdatter. Henrik Sørensen var gift med Niels Hansens datter Karen Nielsdatter, der var død kort før handlen. Skøde- Panteprotokol side 194b

For yderligere uddybning se Kirsten Kroer Sørensens materiale